REČ UREDNICE

Kao glavna i odgovorna urednica časopisa INTERNATIONAL REVIEW,radujem se izazovu stvaranja časopisa koji će pospešiti istraživanja i interdisciplinarne komunikacije. Časopis izlazi dva puta godišnje i sadrži radove, članke i preglede knjiga iz oblasti nezaposlenosti, inflacije, nedovoljne razvijenosti ekonomije, globalizacije i internacionalnih ekonomskih integracija, finansija,promene forme i granica tržišta i planiranja, organizacione kulture i ponašanja, menadžmenta, transformacije industrijskih organizacija i ekonomskih sistema,eksperimentalnih studija o ekonomiji i nejednakom razvoju i nestabilnosti svetske ekonomije. Pored ovih tema, časopis se bavi i ekonloškim pitanjima, ekonomskom stabilizacijom, radnim odnosima, monetarnim menadžmentom i drugim temamam u okvirima oblasti ekonomije.

INTERNATIONAL REVIEW je takodje otvoren za interdisciplinarne i druge radove koji istražuju inovativne pristupe i daju kritički doprinos teoriji ekonomije, raspravljaju o pravilima ekonomije i interpretiraju aktuelne ekonomske promene.

Prof.dr Mirjana Radović Marković,FRSA,FWAAS,FEMAAS
Glavna I odgovorna urednica